Fundació Ave Maria

La Fundació Ave María es una institució que des de l’any 1987 ofereix atenció especialitzada a persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Les instal·lacions compten amb oficines, el Campus Residencial, el Centre de Dia i l’Institut de Robòtica per la Dependència. El Campus Residencial té més de 3.000 m2 i 60 places de residència. És un servei especialitzat obert els 365 dies de l’any.

xxxxxx

 

Energia Àurea ha realitzat un anàlisis detallat del consum energètic de les instal·lacions en base a la facturació històrica d’electricitat i gas. S’han elaborat dos estudis comparatius, un d’electricitat amb més de 30 empreses comercialitzadores i l’altre de gas amb 8 comercialitzadores, amb les que Energia Àurea treballa actualment. S’ha seleccionat la millor comercialitzadora en cada cas amb els següents resultats:

Electricitat
Tarifa 3.0A
Potencia contractada: 100, 100, 100 kW Potencia Optimitzada 65, 65, 40 kW
Consum anual 210.000 kWh
Estalvi energètic anual del 34,3%
Estalvi energètic anual de 7.200 Euros
Estalvi anual per potència optimitzada 3.200 Euros

Estalvi anual estimat del 34,4% equivalent a 10.400 Euros

Gas
Tarifa 3.4
Consum anual 120.000 kWh
Estalvi anual estimat del 5,6% equivalent a 500 Euros

Estalvi total estimat del 23,9% equivalent a 10.900 Euros/any