/4/upload/favicon.ico

BENVINGUTS

Energia Àurea neix a finals del 2014 com a iniciativa de dos professionals del sector energètic per donar resposta a la creixent demanda de consultoria i assessoria energètica independent en el sector de les PIMES, grans empreses, administradors de finques i administracions públiques.

Oferim un assessorament proper, transparent i personalitzat a tots els nostres clients que busquen reduir despeses, millorar la seva eficiència energètica i fer més competitius els seus negocis.

BENVINGUTS - ENERGIA AUREA

QUÈ OFERIM, ELS NOSTRES SERVEIS i POSICIONAMENT DE MERCAT

Comptabilitat energètica Oferim una primera auditoria energètica i estudi comparatiu gratuït de la facturació de llum i gas. Al no treballar per cap comercialitzadora específica som totalment independents i sempre busquem la millor solució pels nostres clients.

 En funció dels resultats de la comptabilitat energètica inicial, suggerim canvis de comercialitzadora  i de tarifa (si s’escau), optimització de potència contractada (si s’escau) i instal·lació de bateries de condensadors (si s’escau) amb l’objectiu de reduir despeses innecessàries i millorar l’eficiència energètica del negoci. Si cal fer una inversió fem un pressupost junt amb un estudi d’amortització associat.

 Aquells clients que ho desitgin també poden sol·licitar energia verda. Podem oferir Certificats d’Energia 100% Renovable d’aquelles comercialitzadores que ofereixin aquesta opció.

 

 Gestions i comptabilitat energètica

- Auditoria de la facturació

 - Canvis de comercialitzadora i optimització de tarifa

 - Canvis de titularitat

 - Optimització de potència contractada

 - Gestió de facturació per PIMES, Finques i AAPP

 - Alta/Baixa de subministraments

 - Documentació tècnica (Certificats d'instal·lacions elèctriques, segellat per Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA), etc.)

 - Reclamacions davant la Comercialitzadora, Distribuïdora, Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, Síndic de Greuges

 

 Consultoria, projectes i instal·lacions

 - Estudis i projectes d’autoconsum amb EERR (solar, eòlica, biomassa)

 - Estudis i projectes d’auditoria energètica

 - Estudis i projectes de transport i mobilitat elèctrica

 - Assessorament e inspecció d’instal·lacions elèctriques

 - Instal.lació, manteniment i reparació d'equips de compensació (filtres harmònics), comptadors (equips de mesura) i bateries de condensadors (reactiva)

 - Estudis i projectes d’l·luminació amb LEDS

 

 Posicionament al Mercat Energètic Espanyol

 - Coneixem molt bé el sector elèctric i gasístic, la normativa, les obligacions de les distribuïdores i comercialitzadores i els drets i obligacions dels clients

- Defensem els interessos dels nostres clients davant les diferents comercialitzadores i distribuïdores d'electricitat i gas

QUÈ OFERIM, ELS NOSTRES SERVEIS i POSICIONAMENT DE MERCAT - ENERGIA AUREA

COL·LABORACIONS

Energia Aurea és soci-col·laborador del projecte EOLPOP, iniciativa pionera al nostre país, VIURE DE L’AIRE.  Aquesta consisteix en la instal·lació d’un aerogenerador de propietat compartida entre la ciutadania que voluntàriament aporti els diners necessaris per poder fer realitat el projecte.

 

L'aerogenerador escollit és el model ECO-122 de GE-Alstom, una màquina eòlica especialment dissenyada per a zones de vents baixos. A dia d’avui el projecte ja compte amb tots els permisos i tràmits administratius per iniciar la construcció.

 

Més informació a: http://www.viuredelaire.cat/

COL·LABORACIONS - ENERGIA AUREA

PARTNERS

 Energia Àurea col·labora amb subministradors i professionals independents de experiència contrastada per oferir el millor servei al nostres clients a un preu competitiu.

Di3Ingeniería - Assessors Energètics especialitzats en la enginyeria de camp

 

http://www.di3ingenieria.com/

 

Ind Serveis - Empresa multiserveis en el sector de la reparació i manteniment d'instal·lacio 

http://www.indserveis.com/

 

També disposem d’una àmplia xarxa de col·laboradors i consultors independents freelance per cobrir puntes de  treball temporals segons les necessitats de cada projecte.

Si el client ho sol·licita, Energia Àurea pot treballar amb l’instal·lador i l’empresa de manteniment del mateix.

 

PARTNERS - ENERGIA AUREA